16 marca 2017

Pacjent z bólem dostanie specjalną kartę

W każdym województwie powstaną cztery ośrodki leczenia przewlekłego bólu. Takie regulacje znalazły się zatem w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej związanej z rozpoznawaniem, leczeniem i monitorowaniem bólu w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Eksperci podkreślają, że chociaż w Polsce funkcjonuje 230 poradni leczenia bólu, tylko 25 z nich spełnia kryteria wielokierunkowego leczenia pacjentów z bólem przewlekłym. Dlatego proponują utworzenie czterech takich ośrodków w każdym województwie i cztery–pięć oddziałów klinicznych, mieszczących po 16–20 łóżek w ośrodkach akademickich. Chodzi o możliwość szczegółowej diagnostyki i leczenia z zastosowaniem interwencyjnych technik inwazyjnych.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum