7 marca 2017

Państwa Grupy Wyszehradzkiej zawarły porozumienie w sprawie przystępnych cen produktów medycznych

W zeszły piątek (3 marca) w Ministerstwie Zdrowia odbyło się nieformalne spotkanie szefów resortów zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Chorwacji i Litwy, podczas którego zawarto memorandum o porozumieniu w sprawie współpracy w obszarze uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych.

Inicjatywa zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych (tzw. fair pricing) to jeden z trzech priorytetów polskiego przewodnictwa w V4 w obszarze zdrowia,

Podpisanie Memorandum będzie podstawą rozpoczęcia prac Komitetu Koordynacyjnego – specjalnie powołanego gremium ekspertów z państw, które podpisały dokument.

Na spotkaniu poruszono również kwestię migracji kadr medycznych z państw Europy Środkowowschodniej. Będzie to również jeden z tematów nieformalnego spotkania ministrów zdrowia Unii Europejskiej na Malcie w dniach 19 – 20 marca br.

Informację publikuje Puls Medycyny

Archiwum