1 marca 2017

Pielęgniarki chcą samodzielności i określenia zasad finansowania w nowym systemie

Jedna trzecia pielęgniarek w Polsce, pracuje na kontraktach lub prowadzi własne NZOZ-y. – Dlatego cieszymy się, że w projekcie ustawy o POZ pojawił się zapis, który wyraźnie wskazuje, że pielęgniarki i położne mogą stanowić odrębne podmioty – podkreśliła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki chcą wiedzieć, jak będą finansowane w nowym systemie pracy POZ.

Jak wyjaśniła prof. Dorota Karkowska, radca prawny z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, pacjenta nie interesuje na jakiej zasadzie będzie mieć zapewniony dostęp do pielęgniarki, interesuje go tylko to, żeby ten dostęp był. Natomiast dla pielęgniarek te zasady dotyczące formy zatrudnienia i finansowania są już bardzo istotne.

Więcej w serwisie Rynek Zdrowia

Archiwum