9 marca 2018

Platforma informatyczna w służbie zdrowia ruszy do końca 2019 r.

Ministerstwo Zdrowia liczy, że do końca przyszłego roku uda się w pełni wdrożyć platformę informatyczną w służbie zdrowia, obejmującą m.in. – obok stosowanych już e-zwolnień – także elektroniczne recepty, skierowania i dokumentację medyczną (EDM) – podał wiceminister Marek Tombarkiewicz.

Sejm uchwalił Ustawę o e-receptach, która m.in. daje możliwość wystawienia e-recepty bez osobistego badania pacjenta po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Projekt P1 to robocza nazwa przedsięwzięcia pod nazwą „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, nad którą trwają prace od kilku lat.

Więcej.

Archiwum