5 września 2017

Pod patronatem WIM: Polscy lekarze pojadą leczyć do Tanzanii

Badanie, diagnozowanie, leczenie, a potem jeszcze kontynuacja wszystkiego przez internetowy stetoskop. To właśnie działania, jakie podejmą lekarze, którzy 20 października udadzą się do Tanzanii.

Akcja „Kardiolog w Afryce” powstała z inspiracji polskich lekarzy internistów: Marii Wieteski, specjalizującej się aktualnie w kardiologii, reumatolog Katarzyny Woszuk, Ojców Marianów i polskich Sióstr pracujących na misjach w Kamerunie.

Aktualnie trwają przygotowania do wyjazdu czterech osób: dwójki lekarzy kardiologów, inżyniera elektronika oraz jednej osoby z przeszkoleniem paramedycznym do ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii, w rejon zamieszkały przez plemię Sukuma.

Przez trzy tygodnie, od 20 października do 15 listopada 2017, będą oni pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążenia.

Po powrocie kardiologów do Polski planowana jest stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski.

Wyprawę swoim patronatem objął m.in. Wojskowy Instytut Medyczny.

Informację publikuje Rzeczpospolita

Archiwum