27 maja 2019

Podwójne karanie zdaniem lekarzy wciąż będzie możliwe

Senat poparł ustawę znoszącą podwójne sankcje za błędy w refundacji. Zdaniem samorządu lekarskiego nowe prawo nie spełnia jednak oczekiwań środowiska.

Chodzi o nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która trafi teraz do prezydenta. Jest ona związana z inną nowelizacją tej ustawy – z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399), która zmieniła zasady kontroli prowadzonych przez NFZ w placówkach medycznych.

Naczelna Rada Lekarska (NRL) wskazywała, że ustawa ta nadaje nowe brzmienie art. 52a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.), rozszerzając możliwość nakładania na świadczeniodawców realizujących kontrakt z NFZ kar administracyjnych w związku z ordynacją leków.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum