12 stycznia 2016

Podział obowiązków wśród kierownictwa resortu zdrowia

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przydzielił sobie samemu i każdemu z sześciorga wiceministrów określone kompetencje:

Osobiście sprawuje nadzór nad: Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspektorem ds. Substancji Chemicznych oraz Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nadzoruje ponadto działalność Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i ma rozstrzygać ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Powołany w styczniu, szósty wiceminister zdrowia, Marek Tombarkiewicz, jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Nadzoruje Departament Pielęgniarek i Położnych, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych, a także Departament Współpracy Międzynarodowej.

Więcej w temacie/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum