3 marca 2017

Polska Federacja Szpitali ma pomysł na rozładowanie kolejek do specjalistów

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar twierdzi, że kolejki można skrócić, jeśli zatrudnimy lekarzy z zagranicy. Inne przyczyny, tego że pacjenci czekają na pomoc przedstawiła Polska Federacja Szpitali.

Według federacji szpitali, głównymi przyczynami kolejek do lekarzy specjalistów są np.:

– limity wynikające z kontraktów NFZ: zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia w stosunku do oczekiwań społeczeństwa

– brak specjalistycznych poradni chorób wewnętrznych: poradnie takie w znacznym stopniu mogły by zmniejszyć kolejki do lekarzy podspecjalności internistycznych (np. endokrynologia, kardiologia, itd.)

– niewykorzystanie zasobów chirurgii ogólnej: niedofinansowane poradnie i oddziały

– niedostateczne wykorzystanie potencjału personelu pielęgniarskiego: zbieranie informacji o pacjencie, wstępny wywiad medyczny, wypisywanie recept, wypisywanie zwolnień, udzielanie porad z zakresu edukacji zdrowotnej, itd.

– niewłaściwe wykorzystanie czasu pracy lekarzy: brak asystentów medycznych, transkrypcjonistów, brak nowoczesnej informatyzacji ułatwiającej pracę lekarza, nadmiar obowiązków sprawozdawczych

– niewłaściwe zarządzanie kolejkami do specjalistów: zamiast obarczać tym zadaniem świadczeniodawców kolejkami powinien sprawnie zarządzać płatnik.

Więcej w Medexpress

 

Archiwum