29 grudnia 2016

Polska przyciąga badania kliniczne

Centra usług biznesowych to niejedyne projekty, w jakie inwestują u nas zachodni inwestorzy. Według Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na drugim miejscu plasują się ośrodki badawczo-rozwojowe.

Podobnie jak w przypadku usług dla biznesu, decyduje nie tylko stabilizacja gospodarcza kraju, ale poziom wykształcenia i potencjał pracowników.

Dotychczas centra ulokowało w Polsce trzech farmaceutycznych gigantów.

Więcej na stronach Rzeczpospolitej

Archiwum