23 listopada 2017

Polska w ogonie krajów Europy pod względem wydatków na zdrowie

System ochrony zdrowia w Polsce wciąż jest niedofinansowany, Narodowy Fundusz Zdrowia nie w pełni efektywnie wydaje pieniądze, wydłużyły się kolejki do lekarzy, specjalistów pacjenci często muszą szukać w innych województwach – diagnozuje Najwyższa Izba Kontroli.

W czwartek Izba opublikowała raport o realizacji zadań NFZ w 2016 roku. Jak podkreśla NIK, Polska, pod względem wydatków na zdrowie, „jest w ogonie krajów europejskich”. Izba podaje, że wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 2016 r. stanowiły 6,4 proc. PKB (ogółem, publiczne i prywatne), „co znacząco odbiega od wartości notowanych w innych krajach europejskich”.

Izba w uwagach do prezesa NFZ postuluje o wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu sprawniejszego rozpatrywania spraw wpływających do centrali Funduszu. Podkreśla też potrzebę rzetelnego planowania kosztów i monitorowania ich wykonania w trakcie roku, a także podjęcie działań dyscyplinujących w zakresie realizacji planu kosztów po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przyczyny przekroczenia założonych limitów.

Więcej.

Archiwum