5 kwietnia 2017

Polskie statystyki na temat przyczyn śmiertelności niewiarygodne

Polskie statystyki na temat śmiertelności z powodu chorób układu krążenia i chorób nerek mogą być niewiarygodne. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) organizuje spotkania z pracownikami GUS i lekarzami zajmującymi się kodowaniem zgonów (tzw. koderami) na ten temat. Przygotowuje dla nich materiały szkoleniowe.

Sprawa jest poważna. Rzetelna informacja o przyczynach zgonów ma kluczowe znaczenie dla wiedzy o stanie zdrowia społeczeństwa. W oparciu o twarde dane z corocznych raportów NIZP-PZH nt. sytuacji zdrowotnej ludności Polski podejmowane są decyzje w obszarze zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej.

– Klasyczny przykład zafałszowania statystyki to wpisywanie do karty zgonu niewydolności serca jako bezpośredniej przyczyny śmierci – wskazuje prof. Bogdan Wojtyniak, zastępca dyrektora NIZP-PZH i tłumaczy, że niewydolność nie powstaje z niczego. – Był proces chorobowy, który doprowadził do niewydolności serca, czyli była jakaś choroba wyjściowa, np. choroba niedokrwienna czy nawet POChP. Tymczasem w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów, lekarze traktują niewydolność serca jako przyczynę wyjściową.

Więcej w serwisie Rynek Zdrowia

Archiwum