30 stycznia 2019

Poparcie ORL w Warszawie dla projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie rekomenduje prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem, z zastrzeżeniem konieczności utrzymania wszystkich kluczowych zapisów. Konieczne jest zagwarantowanie stałego finansowania dla zmian opisanych w projekcie.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do wszystkich okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie podobnych stanowisk w tej sprawie.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum