6 czerwca 2017

Postulaty środowiska w sprawie kształcenia lekarzy dentystów

Na 18 wniosków, które sformułowali uczestnicy Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa, aż 11 dotyczy kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów.

Wnioski obejmują m.in.

* Podjęcie stosownych działań zmierzających do zmiany rozporządzenia MNiSW, aby jednoznacznie określić profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym jako ogólnoakademicki.

* Analiza obowiązujących aktualnie standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym, pod kątem spełniania przez nie warunków kształcenia na kierunku o profilu ogólnoakademickim.

* Powołanie zespołów, które będą na bieżąco oceniać i weryfikować algorytm postępowania klinicznego, aby były one zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wynikami badań naukowych EBM/EBD (stworzenie algorytmów postępowania klinicznego i ich uaktualnianie).

* Poparcie dla inicjatywy utworzenia ośrodka, który będzie dysponował środkami przeznaczonymi na rozwój nauk medycznych i pozwoli na dofinansowanie również badań naukowych w dziedzinie stomatologii.

Więcej w serwisie InfoDent24.pl

Archiwum