2 września 2019

Powołano Zespół do spraw Szczepień Ochronnych

Do zadań Zespołu należy:

  • opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych na wniosek Ministra lub Przewodniczącego;
  • dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;
  • opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na każdy rok kalendarzowy;
  • opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;
  • opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;
  • wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych;
  • wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra w sprawach szczepień ochronnych objętych zakresem działania Ministra.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum