7 czerwca 2017

Powstała Polska Unia Organizacji Pacjentów

7 organizacji pacjentów ustanowiło Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”. Działania Unii będą oparte na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów. Chcą działać dla wzmocnienia poczucia tożsamości środowiska pacjentów, widzą przy tym potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej.

– W trosce o dobro pacjentów w Polsce, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych – informuje Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Unii.

Więcej w Rynek Zdrowia

Archiwum