26 sierpnia 2015

Powstanie rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie został przekazany do konsultacji publicznych 17 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z projektem rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków będzie prowadzony w trzech częściach dotyczących:

1) kart danych dawców komórek rozrodczych przekazywanych w celu dawstwa innego niż partnerskie;

2) kart danych dawców zarodków;

3) kart danych biorczyń komórek rozrodczych przekazanych w celu dawstwa innego niż partnerskie lub biorczyń zarodków.

Wśród warunków, jakie powinny zostać zapewnione w celu zachowania poufności oraz ochrony informacji zawartych w rejestrze oraz danych do niego przekazywanych, wskazano:

1) zapewnienia dostępności danych zawartych w rejestrze wyłącznie dla osób uprawnionych;

2) ochronę przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

3) zastosowanie metod i środków ochrony informacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2015 roku.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum