2 grudnia 2016

Powstanie w Polsce ośrodek sekwencjonowania genomu ludzkiego

Firma Central Europe Genomics Center (CEGC), w której Inno-Gene, giełdowy producent testów DNA, ma 26,5 proc. udziałów, podpisała umowę inwestycyjną z Rubicon Partners Corporate Finance. Celem jest dofinansowanie CEGC na 30 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie pierwszego w Polsce ośrodka do pełnego sekwencjonowania genomu ludzkiego.

Wykonanie takiego badania pozwala uzyskać wiedzę o materiale genetycznym, predyspozycjach do chorób czy chorobach warunkowanych genetycznie, z których często nie zdajemy sobie sprawy. – Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. inwestorzy mają dostarczyć spółce kilkanaście milionów złotych – mówi Jacek Wojciechowicz, prezes Inno-Gene oraz członek rady nadzorczej CEGC. – Wówczas chcemy rozpocząć proces wyposażania naszego laboratorium. Fizyczne sekwencjonowanie genomu mogłoby się rozpocząć w sierpniu–wrześniu 2017 r. – zaznacza. Klientami CEGC mają być jednostki naukowe i konsorcja badawczo-rozwojowe. Obecnie polscy naukowcy nie mają wyboru i takie projekty realizowane są np. w Chinach.

Informację podała Rzeczpospolita

Archiwum