29 grudnia 2016

Poznań: szpitale uniwersyteckie tworzą grupę kapitałową

W Poznaniu jest pięć szpitali klinicznych oraz centrum stomatologii. Ich łączny budżet wynosi ponad 1 mld zł. W celu wzmocnienia kontroli nad szpitalami klinicznymi rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Andrzej Tykarski, w każdym ze szpitali powołał swojego pełnomocnika. To znani poznańscy lekarze, część z menedżerskim doświadczeniem. Wszyscy kierują radami klinicystów skupiającymi kierowników klinik w każdym ze szpitali. Pełnią swoją funkcję społecznie.

Zadaniem pełnomocników ma być nie tylko dbanie o interesy uczelni, ale też wzmocnienie rangi szpitali klinicznych na rynku medycznym. Jak przekonuje dr Rafał Staszewski, wicekanclerz uczelni, celem pełnomocników będzie m.in. przygotowanie szpitali do restrukturyzacji oraz zacieśnianie współpracy między lecznicami tworzącymi grupę kapitałową. Już obecnie kupują one wspólnie prąd czy ogłaszają przetargi na wywóz śmieci.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum