11 stycznia 2016

Pracodawcy RP krytykują NFZ

Pracodawcy RP negatywnie opiniują projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W ocenie Pracodawców RP zupełnie niezrozumiałym jest procedowanie projektu zmieniającego kryteria oceny ofert w sytuacji, gdy ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. zakłada aneksowanie umów o kolejny rok – to znaczy do połowy 2017 r.

Projekt koncentruje się na trzech obszarach – wykreśleniu punktacji za posiadanie certyfikatów ISO, dodatkowej ocenie za współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także na dodatkowym punktowaniu świadczeniodawców, którzy prowadzą badanie satysfakcji pacjenta.

Więcej/kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum