10 stycznia 2019

Prawa pacjenta: rodzic naładuje bezpłatnie telefon, ale nie zje obiadu

Czy obiecywane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy gwarantujące, że np. rodzice towarzyszący dziecku w szpitalu czy opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, nie będą ponosić żadnych kosztów w szpitalu obejmą np. udostępnienie fotela albo łóżka. Zapisy z projektu były bardzo nieprecyzyjne. Jest ich nowa wersja.

Określono, że pobyt przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby małoletniej albo posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może wiązać się z ponoszeniem przez tę osobę dodatkowych kosztów. Ale to jak przyznaje MZ może być rozumiane jako możliwość całodobowego pozostania przy takim pacjencie i korzystania z podstawowej infrastruktury szpitala (naładowania telefonu, skorzystania z toalety), może jednak również oznaczać konieczność zapewnienia przez podmiot leczniczy miejsca do spania wraz z pościelą lub całodziennych posiłków.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum