1 października 2018

Prawnicy protestują przeciw zmianom zasad uchylania tajemnic zawodowych

Samorządy zawodowe i stowarzyszenia prawnicze w specjalnym oświadczeniu bronią tajemnic zawodowych.

Zmiany zasad zwalniania z tajemnicy zawodowej – adwokackiej, dziennikarskiej, lekarskiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego – dotykają także innych fundamentalnych praw: prawa do rzetelnego procesu oraz prawa do prywatności, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego.

(…) jeśli nowe przepisy wejdą w życie, informatorzy nie będą ufać dziennikarzom, klienci swym obrońcom, a pacjenci – lekarzom.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum