12 lutego 2018

Prezes NFZ podpisał nowe zarządzenie w sprawie realizacji umów w POZ

NFZ wprowadza zmiany do zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zmiana polega na wykreśleniu (z załącznika nr 4 do umowy) wyrazów: „pieczątki i podpisu dyrektora jednostki”.

Jak podkreśla Fundusz, ma to ułatwić realizację umów w POZ gwarantując jednocześnie możliwość monitorowania i kontrolowania udzielania przedmiotowych świadczeń opieki zdrowotnej.

Polityka Zdrowotna

Archiwum