11 sierpnia 2015

Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego apelują do premier

Prezesi 17. samorządów zawodów zaufania publicznego w tym samorządów medycznych zwrócili się do Ewy Kopacz o podjęcie działań naprawczych, które usuną opisane przez nich w liście nieprawidłowości.

Wskazano m.in. jak Senat wystąpił z inicjatywą ustawodawczą podejmując uchwałę z 24.07.2015 r., w której proponuje dokonać zmian w ustawie o Policji i w innych ustawach. Objęte w/w uchwałą Senatu przepisy umożliwiać mają kontrolę operacyjną przez nawet 6 miesięcy. Przewidują możliwość pozyskiwania danych telekomunikacyjnych (podsłuch) oraz pocztowych (kontrola korespondencji), które mogą zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 k.p.k. (tajemnica adwokacka, notarialna, lekarska, dziennikarska, podatkowa).

Groźna dla zasad praworządności jest m.in. nieprecyzyjność przepisów dotyczących katalogu środków kontroli operacyjnej… Więcej.

kj

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum