7 października 2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania poszczególnych rozwiązań prawnych w zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych. Ma także zapobiegać niedoborowi pielęgniarek i położnych. Ustawa została uchwalona 11 września 2015 roku.

Ustawa nowelizująca ustala między innymi:

  • że udział pielęgniarek i położnych w nauczaniu innych zawodów medycznych uznaje się za wykonywanie zawodu,
  • większy dostęp dla cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uprawnienia osób, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a spełniają określone w ustawie wymagania do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu,
  • kwestie dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na odpowiednim poziomie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

kj

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum