15 października 2015

Prezydent podpisał ustawę w sprawie ubezpieczeń więziennej służby zdrowia

Nowela ma zrównać sytuację prawną podmiotów leczniczych przeznaczonych dla osób pozbawionych wolności z sytuacją innych placówek o szczególnych regulacjach.

W uzasadnieniu noweli wskazano, że koszty zawartych na 2013 roku mów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności wyniosły ponad 2,7 mln zł, a umów zawieranych przez jednostki medycyny pracy SW – 40 tys. zł.

Obowiązująca ustawa o działalności leczniczej nałożyła na podmioty lecznicze obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. Z obowiązku tego nie zostały wyłączone utworzone przez Ministra Sprawiedliwości placówki więziennej służby zdrowia.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum