23 czerwca 2020

Prezydium ORL w Warszawie przeciw zaostrzeniu kar za tzw. błędy medyczne

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stojąc na straży godnych warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz mając na względzie kluczową rolę wzajemnego zaufania pomiędzy lekarzami i pacjentami wzywa władze Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego zaprzestania forsowania zmian w kodeksie karnym, powodujących zaostrzenie odpowiedzialności karnej za tzw. błędy medyczne.

Wyczerpujące dane naukowe z wielu krajów świata wskazują, że zaostrzanie kar za tzw. błędy medyczne nie sprzyja promowaniu bezpieczeństwa pacjentów, utrwalając system patologicznych represji na systemie ochrony zdrowia.

Za przejaw cynicznej arogancji i hipokryzji uznajemy forsowanie powyższych przepisów po tygodniach epatowania fałszywą wdzięcznością dla pracowników ochrony zdrowia za trud ich codziennej pracy w warunkach pandemii COVID-19.

Źródło.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum