8 maja 2017

Prof. Mieczysław Chorąży odznaczony orderem Orła Białego

W uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej prezydent RP odznaczył lekarza onkologa prof. Mieczysława Chorążego Orderem Orła Białego.

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Prof. Mieczysław Chorąży to wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach. Jest doktorem honoris causa wielu polskich uczelni, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, inicjatorem i organizatorem gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w biologii molekularnej nowotworów, jest autorem wielu publikacji z tego zakresu (m.in. wydanej w 1973 r. wspólnie z Kazimierzem Duxem książki „Wstęp do biologii nowotworów”). Ma 92 lata.

Więcej w Puls Medycyny

Archiwum