11 października 2017

Prof. Religa patronem Polskiej Biblioteki Medycznej

12 października, z udziałem marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego, odbędzie się w Kijowie uroczystość nadania Polskiej Bibliotece Medycznej imienia prof. Zbigniewa Religi.

Pamięci Profesora będzie też dedykowany, w przeddzień uroczystości, koncert Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz.

O bibliotece, inicjatywie jej założenia i planach na przyszłość Maria Wieczorkiewcz, rozmawiała z pomysłodawcą powstania placówki, polskim lekarzem, Krzysztofem Królikowskim.

Wywiad z Krzysztofem Królikowskim.

Archiwum