21 marca 2018

Program POZ Plus

Program opieki koordynowanej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi może skończyć się fiaskiem – brakuje lekarzy, którzy mogliby go realizować.

Pieniądze na program POZ Plus, m.in. na zatrudnienie koordynatorów, dodatkowe badania i konsultacje oraz bilanse chorych, ma przekazać Unia Europejska. Dzięki niemu pacjenci z 11. chorobami przewlekłymi będą prowadzeni praktycznie „za rękę” do specjalistów i na wszystkie badania – informuje Gazeta Wyborcza.

Pilotaż ma być realizowany w 45 wyłonionych w drodze konkursu poradniach rodzinnych w całym kraju, do których zapisanych jest łącznie około 300 tys. osób.

 

Archiwum