20 grudnia 2018

Projekt rozporządzenia ws. kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej trafił do konsultacji

Przekazane do konsultacji publicznych rozporządzenie ministerstwa zdrowia określa ramowy program kursu obejmującego założenia organizacyjno-programowe, planu nauczania zawierającego rozkład zajęć, wykazu umiejętności i treści nauczania oraz warunków ukończenia kursu, uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie ma regulować kwestię kursu w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej, po którego ukończeniu uczestnicy uzyskają prawo do udzielania świadczeń z z zakresu medycyny rodzinnej. W kursie będą mogli wziąć udział lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia, tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I albo II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum