19 sierpnia 2016

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1. września 2016 roku. W porównaniu do listy obowiązującej od 1. lipca 2016 dodano lub rozszerzono wskazania dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN).

Wśród tych produktów jest 56 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej, 2 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej, 8 produktów leczniczych w ramach katalogu chemioterapii oraz 1 produkt leczniczy w ramach programów lekowych.

Więcej w serwisie „Zdrowie ABC”

Archiwum