2 czerwca 2017

Prokurator lepiej broni pacjentów

W ubiegłym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania dotyczące zarówno śmierci pacjenta, w tym dzieci, jak i ciężkiego uszkodzenia ciała, czyli o o blisko 32 proc. więcej niż w 2015 r. To efekt utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych. Nawet adwokaci przyznają, że poprawiła się jakość postępowań. Aktywność śledczych dostrzegają też lekarze.

– Wzrost postępowań świadczy, że organy ścigania stały się bardziej aktywne – uważa prof. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. – W ubiegłym roku nie wydarzyło się w służbie zdrowia nic, co by radykalnie zmieniło warunki pracy lekarzy lub postawiło przed nimi wyjątkowe wymagania, a oni temu nie sprostali.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum