14 października 2016

Prokuratorzy będą reagowali na nielegalny handel długami szpitali

W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazujących na nieważność umowy przenoszącej wierzytelność należną z tytułu wykonania świadczeń na rzecz zakładu leczniczego, prokuratorzy będą składali pozwy do sądu. Ich celem będzie ustalenie nieważności czynności prawnej sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście ustawy i w konsekwencji wyeliminowanie z obrotu prawnego nieważnej umowy.

Na potrzebę podejmowania takich działań wskazał w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, który podkreśla, że podstawą składania pozwów przez prokuratorów powinien być art. 189 kodeksu postępowania cywilnego i art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego.

Więcej na stronie Zdrowie ABC

Archiwum