20 marca 2018

Prawnicy: zlikwidować kary za złe wypisanie recepty

Lekarze narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty w gabinecie lekarskim. Jednak jeszcze większą uciążliwością są kary określone w zarządzeniu NFZ – 200 zł zapłaci lekarz za sam fakt błędnego wypisania recepty.

W 2017 r. 455 kontroli NFZ dotyczących ordynacji lekarskiej wykazało 361 nieprawidłowości w wystawianiu recept i prowadzeniu dokumentacji medycznej. W 2016 r. w wyniku 450 kontroli lekarze musieli zwrócić do NFZ 9 425 735,81 zł.

O obniżenie wysokości kar nałożonych na lekarzy, którzy pomylili się przy wypisywaniu recepty, regularnie wnioskuje powołany w lipcu 2015 r. zespół arbitrażowy mający w składzie członków samorządu lekarskiego. W 2017 r. zespół rekomendował obniżenie kary z 80 tys. zł do 64 tys. zł. Prawnicy uważają, że zamiast znosić obowiązek wpisywania przez lekarza stopnia odpłatności za lek, lepiej zlikwidować kary za złe wypisanie recepty.

Więcej.

Archiwum