11 lipca 2017

Prywatne leczenie za granicą. O czym trzeba pamiętać?

Obywatel państwa członkowskiego UE, czyli także Polski, ma prawo zarówno do korzystania na terenie Unii Europejskiej ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno w sytuacjach nagłych (na podstawie karty EKUZ) jak też do leczenia planowanego.

Większość świadczeń opieki zdrowotnej może być nam udzielona za granicą i nie wiąże się to z koniecznością uzyskiwania dodatkowych zgód z Narodowego Funduszu Zdrowia. Decydując się jednak na wykonanie badania lub podjęcie leczenia za granicą, należy dobrze zapoznać się z obowiązującymi procedurami, gdyż wiele obowiązków ciąży na zainteresowanym.

Więcej w Gazecie Prawnej

Archiwum