23 lipca 2015

Przyjęto projekt noweli ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

22 lipca na Sejmowej Komisji Zdrowia posłowie przyjęli sprawozdanie podkomisji o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Wśród problemów, które ma uregulować nowela, wymieniono utrudniony dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce oraz niedobór osób wykonujących te zawody w naszym kraju.

W projekcie zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym można uznać za równoznaczne z odbyciem przeszkolenia. Tym samym, w praktyce czas szkoleń cudzoziemców – pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać czasowo lub na stałe w Polsce zawód, skróci się. Rozwiązanie to, jak zaznaczono, ma dotyczyć wyłącznie cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu po przerwie trwającej łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat przed przeniesieniem się do Polski.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum