13 września 2017

Przypadki agresji w szpitalach zdarzają się codziennie

Zawód pielęgniarki, lekarza i ratownika medycznego należą do grup, które są szczególnie narażone na agresję ze strony pacjentów. Jednak w ostatnim czasie zauważalny jest wzrost tego zjawiska.

– Siłą rzeczy na agresję każdego rodzaju najbardziej są wystawieni ci, którzy są na „pierwszej linii” tzn. ratownicy medyczni, lekarze i pielęgniarki dyżurujący na SOR-ach – mówi dr. Zbigniew Brzezin, Rzecznik Praw Lekarza. – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy przy Naczelnej Izbie Lekarskiej prowadzi szkolenia poruszające również problematykę agresji ze strony pacjentów. Są one skierowane do lekarzy, którzy chcą zrozumieć dynamikę konfliktów i zrozumieć przyczyny zachowań agresywnych oraz umieć na nie reagować bez nakręcania spirali agresji. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na budowanie umiejętności radzenia sobie z konfliktowymi sytuacjami.

Więcej w Medexpress

Archiwum