5 kwietnia 2017

Psychiatria dziecięca w zapaści

Słaba dostępność, niedostateczne finansowanie, braki kadrowe – to tylko niektóre bolączki psychiatrii dziecięcej. Tylko na diagnozę specjalisty rodzice cierpiących dzieci czekają rok.

Problemem jest brak specjalistów. Powodem są niskie zarobki przy wyczerpującej i obciążającej emocjonalnie pracy, wymagającej skupienia uwagi nie tylko na samym pacjencie, ale też na jego rodzinie czy szkole.

Więcej w Nasz Dziennik

Archiwum