13 grudnia 2016

PTG zajęło stanowisko ws. terminacji ciąży

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zabrało głos w w sprawie regulacji prawnych związanych przerywaniem ciąży. PTG podkreśla, że formowanie przepisów prowadzących do konfliktu pomiędzy dobrem pacjenta, a bezpieczeństwem prawnym lekarza, jest procederem skrajnie nieodpowiedzialnym.

Skutkiem wprowadzenia sugerowanych w debacie publicznej zmian będzie, według ginekologów, obniżenie jakości świadczeń zdrowotnych, brak zaufania do personelu medycznego i wzrost liczby niepowodzeń położniczych. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje gruntowną analizę prawną, która uwzględni skomplikowaną (pod kątem medycznym i etycznym) kwestię terminacji ciąży.

Autorzy odnoszą się m.in. do propozycji zapisu ograniczającego dopuszczalność przerwania ciąży do sytuacji „bezpośredniego niebezpieczeństwa”. Podkreślają, że termin „bezpośrednie” nie jest w polskim prawie odpowiednio sprecyzowany, a „przenoszenie dyskusji prawniczych na sale szpitalne uważają za niedopuszczalne i niebezpieczne dla zdrowia oraz życia pacjentów”.

Opinię PTG publikuje Puls Medycyny

Archiwum