13 czerwca 2017

Ratownicy medyczni chcą dopłat do kursów doszkalających

Spośród personelu karetki tylko ratownicy medyczni muszą co pięć lat odbywać obowiązkowe kursy. Resort nie przewidział jednak zwrotu kosztów ani urlopów szkoleniowych.

– Sam obowiązek ustawicznego kształcenia jest słuszny, bo wiedza medyczna zmienia się w szalonym tempie i chcemy ją uzupełniać – mówi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego (KZZPRM). – Tyle że nie rozumiemy, dlaczego za kursy, które stanowią aż 120 punktów z 200, które mamy zdobyć w ciągu pięciu lat, musimy płacić z własnej kieszeni – dodaje.

Według KZZPRM tygodniowy kurs z egzaminem kosztuje od 600 do 1500 zł, a ratownicy z mniejszych miejscowości muszą jeszcze zapłacić za dojazd i nocleg. Robią to w czasie urlopu, bo dla ratowników nie przewidziano urlopów szkoleniowych.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum