23 grudnia 2016

Relacja z grudniowej Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich

W grudniowym spotkaniu, które prowadził Romuald Krajewski, koordynator KPTL, udział wzięli przedstawiciele 28 Towarzystw. Na 17. posiedzeniu Konferencji zaproponowano, by KPTL poświęcała więcej uwagi bieżącym sprawom oraz wypowiadała się o planowanych reformach i przepisach.

Relację publikuje Gazeta Lekarska

Archiwum