16 lutego 2017

Resort rodziny chce wprowadzić minimalne standardy opieki dla osób starszych

Do 2050 r. osób w wieku 60+ będzie 13,7 mln, czyli ponad 40 proc. ludności naszego kraju.

– Żyjemy dłużej, ale chcemy też żyć lepiej – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska, otwierając debatę „Sytuacja osób starszych w Polsce”. Dlatego resort rodziny chce wprowadzić rozwiązania prawne regulujące minimalne standardy usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rozwój opieki formalnej w warunkach domowych i półstacjonarnych. Chce też upowszechnić usługi opiekuńcze przy wykorzystaniu nowych technologii. Należy też rozwijać szkoły kształcące osoby zajmujące się świadczeniem usług na rzecz starszych. Takich osób brakuje, także w służbie zdrowia. Niespełna 340 lekarzy ma specjalizację z geriatrii. W woj. świętokrzyskim przyjmuje dwóch takich lekarzy. W całej Polsce działają 54 oddziały geriatryczne i 81 poradni geriatrycznych.

Podczas debaty powołano prof. Gertrudę Uścińską na przewodniczącą Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. W skład zespołu wejdą przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji narodowej, obrony, rolnictwa, rozwoju i finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, a także KRUS i ZUS oraz przedstawiciele osób niepełnosprawnych.

Informację podała Rzeczpospolita

Archiwum