13 grudnia 2016

Resort zdrowia w sprawie recept pro auctore i pro familiae

W odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa w zakresie recept pro familia i pro auctore, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz wyjaśnia, że recepty pro auctore pro familia mogą być wystawiane przez lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu – a więc takich, którzy w danym momencie nie dokonują swoich czynności w sposób zarobkowy.

Szczegółowe wyjaśnienie publikuje Gazeta Lekarska

Archiwum