7 sierpnia 2017

Resort zdrowia zwiększa kontrolę nad inwestycjami w lecznictwie

Wojewoda zaopiniuje inwestycje nie tylko szpitali i przychodni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej, ale także podmioty planujące otworzyć nową placówkę czy oddział.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, więcej inwestycji ma być zależnych od opinii wojewodów i rewidowanych przez system IOWISZ, czyi Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

Po roku działania IOWISZ resort zdrowia chce rozszerzyć listę podmiotów, które system zrewiduje.

Resort chce, by „spektrum zakresów świadczeń (…), od udzielania których jest uzależniona możliwość złożenia wniosku o wydanie opinii, było możliwie najszersze”.

Wnioski będą mogły składać także podmioty, które dopiero planują otworzyć szpital, przychodnię czy oddział.

Zdaniem Juliusza Krzyżanowskiego, współzarządzającego Praktyką Life Sciences w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, powinno to zmniejszyć liczbę nietrafionych inwestycji, które nie byłyby w stanie utrzymać się bez pieniędzy publicznych. – Dzięki temu rozwiązaniu planujący utworzenie podmiotu leczniczego dowiedzą się, czy inwestycja ma szansę na finansowanie ze środków publicznych – mówi Juliusz Krzyżanowski.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum