22 maja 2017

Rezydenci piszą do ministra. Tym razem chodzi o egzamin z anestezjologii

Rezydenci zwrócili się z prośbą do ministra zdrowia o zaniechanie zmian w sposobie uznawania europejskich egzaminów z anestezjologii. Za niekorzystną zamianę uznają zmuszenie lekarzy w trakcie specjalizacji do zdawania w całości albo europejskiego egzaminu albo polskiego.

Problemem jest fakt, że o ile pisemną część europejskiego egzaminu można zdawać w języku polskim, to część ustna jest dostępna dla zdających tylko i wyłącznie w językach obcych.

– Niezależnie od wszystkiego zwracamy uwagę, że wprowadzane zmiany nie powinny dotyczyć tych lekarzy, którzy już rozpoczęli specjalizację z myślą o zdawaniu europejskiego egzaminu na dotychczasowych zasadach. Byłoby to bowiem sprzeczne z konstytucyjną zasadą państwa prawnego (niedziałania prawa wstecz i poszanowania praw nabytych) – piszą do ministra.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum