15 marca 2018

RODO: opublikowano wstępny szkic kodeksu dla placówek medycznych

W środę (14 marca) podczas warszawskiej konferencji „RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” poinformowano, że została opublikowana robocza wersja kodeksu branżowego, który ma doprecyzować przepisy RODO i ułatwić stosowanie regulacji rozporządzenia przez szpitale, przychodnie czy lekarzy prowadzących indywidualne praktyki.

Inicjatorem i partnerem merytorycznym prac nad kodeksem jest kancelaria DZP. Jego podmiotami tworzącymi są: Polska Federacja Szpitali, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Choć nie ma obowiązku stworzenia kodeksu, to, jak zauważał prawnik DZP, art. 40 ust. 1 i 2 RODO mówi, że „państwa członkowskie, organy nadzorcze, Europejska Rada Ochrony Danych oraz Komisja zachęcają do sporządzenia kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu niniejszego rozporządzenia”.

Więcej.

Archiwum