9 czerwca 2021

Rozmowa z prezesem ORL w Warszawie Łukaszem Jankowskim

Wraz z zaszczepieniem najmłodszych wzrasta bezpieczeństwo nas wszystkich, a szansa na zakończenie pandemii znacząco się przybliża – powiedział Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (…). Wiele osób zadaje pytanie, czy pandemia już się skończyła. My dobrze widzimy w ochronie zdrowia, że epidemia COVID-19 trwa.

Towarzyszą nam wątpliwości dotyczące odwiedzin pacjentów. Zastanawiamy się, czy powinny być dostępne dla wszystkich odwiedzających, czy też należałoby dopuścić do odwiedzin wyłącznie zaszczepionych członków rodziny chorego. Chcielibyśmy, żeby te wątpliwości zostały rozwiane jak najszybciej, czyli żeby odsetek osób zaszczepionych był jak najwyższy.

Źródło – poranne pasmo informacyjne godz. 8.35.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum