29 maja 2015

Rozmowy o Narodowym Programie Zdrowia (NPZ)

Podczas VII Międzynarodowego Kongresu Zdrowia Publicznego część rozmów dotyczyła Narodowego Programu Zdrowia, który ma poprawić długość i jakość życia społeczeństwa, jak zapewniała Beata Małecka – Libera. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nową ustawę, która wymaga współpracy wszystkich resortów, będziemy mieli już jesienią.

NPZ jest zaplanowany na 5 lat i z pewnością będzie wymagał ciągłej ewaluacji, obserwacji i zmian, by założone cele zostały osiągnięte. Projekt zakłada utworzenie m.in. stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego w randze wiceministra zdrowia, oraz Rady do Spraw Zdrowia Publicznego – jako organu opiniodawczo-doradczego pełnomocnika.

Więcej…

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum