5 stycznia 2017

RPD: pediatra powinien być dla dziecka zawsze lekarzem pierwszego kontaktu

Pacjenci korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), będą pod opieką zespołów składających się z lekarzy, pielęgniarek i położnych – zakłada projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

– Z niepokojem i zdumieniem stwierdzam, że lekarz pediatra nie został uwzględniony w projektowanej ustawie jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – stwierdził rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Autorzy projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wskazują, że celem tej regulacji jest zapewnienie kompleksowości i wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń – poprzez rozwój zawodowy i współpracę zespołu.

Resort chce, by docelowo lekarzem POZ mógł być lekarz posiadający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej (lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie) albo mający specjalizację II stopnia w medycynie ogólnej.

Jednocześnie, z uwagi na niedobór lekarzy rodzinnych, lekarzem POZ będzie mógł być także lekarz mający specjalizację I stopnia, specjalizację inną niż medycyna rodzinna albo specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, jeśli nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata pracował w przychodni POZ i miał podpisaną umowę z NFZ oraz tzw. listę aktywną pacjentów. Ci lekarze, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą w POZ pracować krócej niż 3 lata, także będą mogli leczyć w przychodni POZ, ale nie dłużej niż do końca 2025 r. (po tym okresie – jeśli rozpoczną specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej).

Więcej w serwisie Polskie Radio

Archiwum