23 marca 2018

RPD pyta NFZ czy szpitale wydłużają hospitalizacje dzieci, by dostać lepsze stawki

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny o przedstawienie wyników analizy przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczącej wydłużania przez świadczeniodawców czasu hospitalizacji dzieci, w związku z modyfikacją zasad finansowania krótkich hospitalizacji.

1 października 2017 r. wprowadzono zmiany taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego dzieci. Wzrosły wówczas wyceny za leczenie chorób dzieci, wzrosły też środki na sfinansowanie grup pediatrycznych w 2018 roku. Niepokój RPD wzbudził jednak fakt, że w wyniku zmian, wyższa płatność należy się świadczeniodawcy za co najmniej czterodniowy pobyt dziecka w szpitalu.

Pod koniec roku NFZ – w odpowiedzi na pismo Rzecznika – informował, że po zmianie przepisów nie odnotowano nadmiernego wzrostu liczby hospitalizacji trzydniowych. Rzecznik zwrócił się teraz o takie dane za pierwszy kwartał 2018 r.

Więcej.

Archiwum